O firmie

Od 1986 roku specjalizujemy się w skutecznym rozwiązywaniu następujących problemów:

  • kompleksowe zabezpieczenie budynków przed przenikaniem wody i wilgoci poprzez odtworzenie izolacji poziomych oraz pionowych (w tym metodami iniekcyjnymi), odwadnianie terenu (drenaże wewnętrzne i zewnętrzne),
  • wykonywanie izolacji przeciwwodnych tarasów, stropów nad pomieszczeniami podziemnymi (np. nad garażami) i balkonów,
  • uszczelnienie konstrukcji żelbetowych (w tym ścian szczelinowych),
  • naprawa i zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych,
  • wzmacnianie konstrukcji żelbetowych w technologii laminatów z włókien węglowych (CFRP),
  • zabezpieczenia przeciwchemiczne konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Roboty wykonujemy zarówno w obiektach budownictwa przemysłowego, jak i ogólnego (w tym w obiektach zabytkowych).

Wykorzystując naszą wiedzę fachową, stosując wysoko zaawansowane technologie, nowoczesne materiały współczesnego budownictwa oraz specjalistyczny sprzęt, jesteśmy w stanie rozwiązać wiele trudnych problemów zlecanych nam przez kontrahentów. Posiadamy potencjał inwestycyjny umożliwiający finansowanie kilku projektów jednoczenie. Podejmujemy się również roli inwestora zastępczego z zakresu prac wymienionych powyżej.

Wieloletnie doświadczenia pozwalają nam na realizowanie zadań w całej Polsce i za granicą. Znaczna część naszych klientów trafia do nas dzięki poleceniu przez poprzednich kontrahentów, co jest dla nas powodem do szczególnej satysfakcji.

 

KADRA TECHNICZNA

Posiadamy kadrę inżynierską z uprawnieniami projektowymi, wykonawczymi i konserwatorskimi, czterech brygadzistów (w tym ze średnim, technicznym wykształceniem budowlanym) z kilkunastoletnim stażem w naszej firmie oraz 10 do 20 pracowników, zatrudnionych zależnie od robót wykonywanych w danym okresie. Nad całością robót czuwa dyrektor techniczny firmy.