Materiały

Należą do znanych na naszym rynku produktów firm:

 • Sika
 • Remmers
 • Webac
 • MC Bauchemie
 • Renolit
 • Schomburg
 • Drizoro
 • Deitermann
 • Dow Chemicals
 • Solvay Chemia
 • Trelleborg
 • Advanced Polymer Science
 • Ameron

Wszystkie używane przez nas środki i materiały posiadają dokumenty zezwalające na ich stosowanie, np.: znak CE, aprobatę techniczną ITB lub IBDiM, deklarację zgodności z polską normą, itp.

Niektóre z nich zostały pozytywnie ocenione przez Państwowy Zakład Higieny.